CAS | VAL
#proposaCultura

 

Ara qualsevol ciutadà pot dur a terme una iniciativa cultural gràcies a "Proposa Cultura", que permetrà organitzar un projecte proposat per la ciutadania. La iniciativa seleccionada podrà ser organitzada amb un pressupost de fins a 3.000 €. Pots enviar la teua proposta de manera presencial en la pròpia Oficina de Cultura (Espai Blanc - C/ Luis Chorro, 7) o bé mitjançant la seua remissió al correu electrònic: cultura@petrer.es emplenant el formulari d'inscripció i participació de la campanya.

- Proposa activitats al Consell de Cultura per al seu estudi i votació cada quadrimestre, d'acord amb les següent data prevista: 

 

Segón quadrimestre 2019:

- Presentació de propostes: del 14 al 28 de febrer de 2019.
- Inscripció per a votar: fins al 7 de març de 2019.
- Votació de propostes: 14 de març de 2019.

Procediment

La Regidoria de Cultura i Patrimoni reservarà una quantitat del pressupost anual per a activitats proposades en el Consell Municipal de Cultura, xifrada en 9.000€ per a l'anualitat de 2019, finançant-se els projectes selecionados amb fins a 3.000€ cada quadrimestre. Per a açò el Consell Municipal de Cultura celebrarà almenys una reunió extraordinària cada quadrimestre de l'any, al marge de les fixades pel reglament del Consell, amb el punt únic de presentació de propostes d'activitats i votació de propostes presentades.

Qui pot proposar una activitat

Qualsevol col·lectiu d'aquells que formen part del Consell Municipal de Cultura o ciutadana/o a títol particular pot elevar propostes d'activitats al Consell Municipal de Cultura per al seu estudi i votació en aquest.

Quines activitats poden presentar-se

Les activitats proposades han de tenir caràcter clarament cultural i han d'estar obertes a l'assistència o participació de tots/totes els ciutadans/anes. Les activitats en cap cas poden superar el pressupost posat per la Regidoria per a aquell quadrimestre.

Com es decideixen les propostes

Les propostes a dur a terme es decidiran en votació entre les propostes presentades, i podran decidir-se més d'una activitat, sempre que aquestes no superen el pressupost existent per a aquell quadrimestre. En aquesta reunió podran votar els/les representants dels col·lectius que formen part del Consell Municipal de Cultura i així com els/les ciutadans/anes majors de 16 anys empadronats a Petrer, i que prèviament s'hagen registrat per a participar del Consell Municipal de Cultura en alguna de les reunions prèvies.

Les propostes seran decidides segons el nombre de vots obtinguts. El vot dels representants d'associacions tindrà el valor 1, mentre que al vot de ciutadans/anes se li aplicarà un coeficient de 0'25.

Relació d'activitats i projectes seleccionats

Les activitats i projectes seleccionats en un quadrimestre es duran a terme durant el següent quadrimestre de l'any, d'acord a les dates indicades, sent organitzades i finançades íntegrament per la Regidoria de Cultura, amb la participació i col·laboració de les associacions i col·lectius membres del Consell Municipal de Cultura, així com de les entitats i ciutadans promotors dels diferents projectes.

form
ProposaCultura
Descarrega el formulari i reglament
logo